Spring til indhold

Sekretariatet i Børnespecialcenteret

Sekretariatet varetager alle opgaverne indenfor det teknisk-administrative område.

Sekretariatet løser opgaver på tværs af samtlige afdelinger i Børnespecialcenteret.

Sekretariatet er en selvstændig afdeling i Børnespecialcenteret, som varetager sekretæropgaver, teknisk service, rengøring samt køkkenfunktion.

Kontakt

Oplys navn og evt. telefonnummer samt meget gerne hvad henvendelsen drejer sig om. Du vil da blive kontaktet af en relevant medarbejder indenfor ganske få dage.

Takster i Børnespecialcenteret

Priserne på tilbuddene i Børnespecialcenteret er takstbaserede.


Feedback

Sidst opdateret

07.09.2018

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg