Spring til indhold
BSC2 Til bornespecialcenter2.dk

Sansestimuleringsmassage i specialpædagogisk praksis

Kurset vil give kendskab til en samling af forskel-lige metoder til at hjælpe, stimulere og støtte børn i specialpædagogisk regi.

Indhold

Der vil være vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Kursisterne skal være indstillet på selv at udføre øvelserne med hinanden.

Undervisningen vil bl.a. indeholde emnerne:

  • Viden og teori bag berøring og massage til børn med forskellige diagnoser
  • Sanserne - herunder taktilsansen
  • Sansebearbejdning
  • Sansestimulation
  • Hvordan hjælpes de børn og unge, som har svært ved kontakt og berøring?
  • Forskningsbaggrund
  • Metoder til stimulation i det pædagogiske arbejde
  • Hvordan integreres metoderne i praksis?

Målgruppe

Pædagogisk personale, der arbejder med børn og unge med behov for specialpædagogisk indsats. F. eks. Børn med indlæringsvanskeligheder, koncent-rationsbesvær, hyperaktivitet, autisme og ADHD.

Det praktiske

Undervisere: Fysioterapeuterne Bibi Ingerslev og Kathrine Fuglsang.

Tid og sted: Mandag d. 28. september og torsdag d. 22. oktober 2015 begge dage kl. 08.30-15.30 i træningslokalerne i specialbørnehaven Spi-retårnet, Vandtårnsvej 12 (v/Cirkus Kæphøj).

Medbring: Lagen, tæppe og håndklæde.

Tilmelding og pris

Pris: 2195,- kr. for ansatte i Holbæk kommune, 2695,- kr. for øvrige delta-gere. I prisen er inkluderet frokost begge dage.

Tilmelding til jettd@holb.dk med oplysning om navn, stilling, arbejdssted og ean-nummer.

Eventuelle spørgsmål til Bibi Ingerslev på tlf. nr. 72 36 38 98 eller Kathrine Fuglsang på tlf. nr. 72 36 34 13.Feedback

Sidst opdateret

20.07.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg