BSC2 Til bornespecialcenter2.dk

Sansemotorik

På baggrund af vores mange erfaringer fra det daglige arbejde med børn med sansemotoriske vanskeligheder, kan vi på konsulentbistand tilbyde:

I Videnshuset tilbyder vi individuel undersøgelse, vejledning og sparring til dagligdagens aktiviteter, der tager højde for barnets ressourcer og udfordringer.

Konkrete tiltag og vejledning om tilpasning af omgivelserne og aktiviteter (i f.eks. hjem, skole, børnehave)
Træningsforløb.

Kurser og foredrag specielt tilrettelagt efter jeres sted og målgruppe (børnehave, skole, hjem)

Som ergo - og fysioterapeuter ser vi barnets deltagelse i hverdagen som det overordnede mål for vores arbejde og tager
udgangspunkt i barnets motivation.

Integrated Listening System

Hvad er Integrated Listening System (iLs) og hvordan virker det? iLs er en behandlingsmetode, der populært kan kaldes "fitness for hjernen".

Ergoterapeutisk træning, individuelle forløb, ADL, Finmotorik og SI

Kan min 16 årige lære at cykle, knappe knapper, binde snørebånd og spise et måltid med familien.

Fysioterapeutisk træning og behandling

Vi ved, at børn med udviklingshæmning og børn med autisme kan have brug for tid og rum i behandlingssituationer for at gennemføre krævende aktiviteter. Det har vi mulighed for at give.

Hvordan kører din motor?

Gennem lege og sansemotoriske aktiviteter lærer børnene, at mærke egen krop og føle hvordan de bedre kan fokusere deres opmærksomhed.

Motorisk usikre børn

Til børn, der er motorisk usikre og ikke kan deltage i almindelig børnegymnastik, tilbyder vi at oprette hold, hvor særlige behov tilgodeses.

Sansebearbejdning

Har dit barn svært ved ændrede planer, familiefester, en tur i Bilka, ”fri leg” i børnehaven eller i skolens frikvarter? Kender du til barnet, der ikke vil røre ved mad eller sand og ler.

Vejledning og rådgivning i forhold til sansemotorisk udvikling hos børn

Som opfølgning på en sansemotorisk udredning/undersøgelse tilbydes vejledning.

Sansemotorisk undersøgelse

Sansemotorisk undersøgelse af børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og/eller mental retardering.

Sensorisk diæt

En Sensorisk Diæt er en sansemotorisk handleplan, der følger op på en udredning af barnets sensoriske profil.

Sensorisk profil individuel udredning

Sansebearbejdningsforstyrrelser kan afdækkes vha. en Sensorisk Profil, der er et standardiseret spørgeskema til at vurdere et barns reaktioner på sensoriske processer i dagligdagens aktiviteter.


Feedback

Sidst opdateret

20.07.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg