BSC2 Til bornespecialcenter2.dk

Vejledning og rådgivning

På konsulentbasis tilbyder vi at dele ud af vores viden og erfaringer gennem vejleding og rådgivning på følgende områder:

Vejledning om brug af fotos og pcs-symboler i kommunikations udviklingen hos børn

Vejledning om brug af fotos og pcs-symboler i kommunikationsudviklingen hos børn med kommunikative, sprogforståelsesmæssige og talesproglige vanskeligheder.

Kursus Forflytning i hjemmet for forældre til børn med bevægehandicap

Er din hverdag præget af tunge løft og forflytninger, eller skal du til at bruge lift og sejl, når dit barn skal bade, i seng eller andet?

Martemeoforløb til forældre eller nære omsorgspersoner til børn med massive kommunikations vanskeligheder

Samspillet med børn med ganske lidt eller intet talesprog kan være vanskeligt

Sansebearbejdning

Har dit barn svært ved ændrede planer, familiefester, en tur i Bilka, ”fri leg” i børnehaven eller i skolens frikvarter? Kender du til barnet, der ikke vil røre ved mad eller sand og ler?

Vejledning og rådgivning i forhold til sansemotorisk udvikling hos børn

Som opfølgning på en sansemotorisk udredning/undersøgelse tilbydes vejledning

Vejledning og rådgivning i specifikke sager med forflytningsproblematikker

Med god forflytning får personer med udviklingshæmning lov til at udføre så stor en del af de enkelte bevægelser, som vedkommende magter, og personalet kan hjælpe uden af få gener eller skader.

Generel og specifik vejledning i basal kommunikation og totalkommunikation

Hvad er kommunikation? Hvorfor skal vi interessere os for kommunikation? Hvordan hænger kommunikation sammen med sprogforståelse og tale? Hvad er totalkommunikation? Kan man kommunikere uden verbal tale?

Fysioterapeutisk vejledning og rådgivning i specifikke sager ang. børn og voksne med Rett syndrom

Rett syndrom er en sjælden neurologisk udviklingsforstyrrelse, som skaber helt særlige problemstillinger.


Feedback

Sidst opdateret

20.07.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg